DANS3KL05 - Danskar kvikmyndir og leikstjórar

Danskar kvikmyndir og leikstjórar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: DANS2LT
Í áfanganum kynnast nemendur dönskum kvikmyndum, umdeildum (og ekki svo umdeildum) leikstjórum sem og óskarsverðlaunahöfum í dönsku kvikmyndalífi. Nemendur munu vinna með kvikmyndir á mismunandi hátt, m.a. í formi kvikmyndagreininga og/eða kynninga. Mikil áhersla verður lögð á sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Þar að auki velja nemendur sér eina skáldsögu í samráði við kennara til að lesa á önninni, en það eru fjölmargir spennandi danskir rithöfundar að hasla sér völl í heiminum í dag.

Þekkingarviðmið

 • menningu og nútímasögu Danmerkur
 • tengslum Íslendinga við Danmörku í menningarlegu samhengi
 • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
 • skyldleika tungumálsins við íslenskt mál
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi

Leikniviðmið

 • skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir
 • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki skipulega sett fram
 • beita tungumálinu á sveigjanlegan og árangursríkan hátt
 • beita tungumálinu, bæði skriflega og munnlega, í mismunandi tilgangi, formlega og óformlega, með málfari við hæfi hvers tilefnis
 • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu þar sem lögð er áhersla á meginþætti og atriði sem skipta máli
 • víkja frá fyrirfram undirbúnum texta áreynslulaust og geta brugðist við spurningum áheyrenda

Hæfnisviðmið

 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • geta lýst skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
 • tileinka sér efni ritaðs texta af ýmsu tagi og geta lagt gagnrýnið mat á hann
 • beita rithefðum sem eiga við í textasmíðum, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
 • auka meðvitund um eigin færni í tungumálum og eigin leiðir til að tileinka sér málið
 • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim hefðum sem gilda um heimildavinnu
 • tjá tilfinningar, nota hugmyndaflugið og beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingarmáli
Nánari upplýsingar á námskrá.is