ÍSLE3RS05 - Að skrifa skáldsögu

Skapandi skrif

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Undanfari: ÍSL2ED05
Markmið áfangans er að ýta undir þekkingu, sjálfstraust og seiglu nemenda sem hafa áhuga á því að skrifa stórt skáldverk. Í áfanganum verður unnið með byggingareiningar skáldsögunnar – rætt verður um mismunandi tegundir ritverka og unnin skrifleg verkefni sem reyna á ólíka þætti ritunar. Farið verður yfir það ferli að skrifa skáldsögu – allt frá hugmyndavinnu að útgáfumöguleikum. Einnig er fjallað um nám og störf sem tengjast íslensku, bókmenntum og ritlist. Í fyrri hluta áfangans vinna nemendur fjölbreytt skrifleg verkefni sem gefa þeim tækifæri til að nálgast viðfangsefni sín úr ólíkum áttum og opna augu þeirra fyrir möguleikum í skapandi skrifum. Nemendur æfast í að rýna eigin verk og verk hvers annars auk þess að æfast í að gera endurbætur á verkum sínum sjálfstætt sem og út frá ábendingum annarra. Um miðbik áfangans undirbúa nemendur sig undir að skrifa stórt ritverk sem þeir skrifa svo í síðari hluta áfangans.

Þekkingarviðmið

 • Helstu byggingareiningum skáldsögunnar; þar á meðal persónum, fléttu, umhverfi og þemum.
 • Ólíkum frásagnaraðferðum í skáldsögum; mismunandi ritstíl, ólíkum sjónarhornum og fjölbreytileika í lýsingum.
 • Möguleikum í uppbyggingu skáldsagna.
 • Helstu hjálpargögnum rithöfunda.
 • Aðferðum til að endurskoða verk sín.
 • Helstu möguleikum til útgáfu.

Leikniviðmið

 • Ræða um og kafa ofan í ólíkar hliðar skáldsögunnar.
 • Skrifa fjölbreyttan texta út frá þeim forsendum sem unnið er með í áfanganum.
 • Rýna í verk sín og gera endurbætur sjálfstætt og út frá ábendingum annarra.
 • Rýna í verk samnemenda og gefa þeim uppbyggilegar ábendingar.
 • Slökkva á gagnrýnandanum í sjálfum sér og skrifa það sem kemur.

Hæfnisviðmið

 • Leggja upp í það ferðalag að skrifa sitt eigið stóra skáldverk; undirbúa það, setja sér markmið og halda sig við skriftir á því.
 • Taka þátt í málefnalegum umræðum um ritlist og skáldverk.
 • Gagnrýna verk sín og annarra, færa rök fyrir afstöðu sinni og efasemdum ásamt því að benda á leiðir til úrbóta.
 • Skilja betur bókmenntaverk annarra rithöfunda.
Nánari upplýsingar á námskrá.is