FBRU1MM03 - Matur og markmið

markmið, matur, menning, næring

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum er fengist við mat og markmið í samhengi við heilbrigði. Kynnt verða hugtökin vistspor, ábyrgð neytenda og matarsóun auk þess sem uppruni matvæla verður kannaður. Fjallað verður um helstu næringarefni og nemendur þjálfaðir í næringarlæsi matvæla. Varpað verður ljósi á áhrif matarvenja á líkamlegt- og andlegt heilbrigði. Einnig læra nemendur að elda einfaldan og hollan mat. Nemendur læra helstu hugtök markmiðasetningar og eru hvattir til að setja sér markmið á hinum ýmsu sviðum. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntunar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

 • næringarinnihaldi matvæla og áhrifum næringar og matarvenja á heilbrigði
 • meðhöndlun matvæla, nýtni og hvernig mismunandi hráefnanotkun endurspeglar bakgrunn og ólíkar framleiðsluaðferðir
 • mismunandi vistspori matvæla
 • markmiðasetningu

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga
 • meta hvað er góð og hvað er slæm næring
 • lesa og skilja innihaldslýsingar á umbúðum matvara
 • vera meðvitaður um matarsóun
 • setja sér markmið

Hæfnisviðmið

 • greina upplýsingar um matvæli og næringu
 • tileinka sér heilbrigðar matarvenjur
 • vera ábyrgur neytandi
Nánari upplýsingar á námskrá.is