FBRU1VI01 - Vikulok - umræður

umræður

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Þessi áfangi byggist á umræðum, bæði formlegum og óformlegum, þar sem nemendum gefst tækifæri til að koma með hugmyndir að umræðuefni. Nemendur þjálfast í að skiptast á skoðunum og upplýsingum, skoða sjónarmið sitt og annarra. Einnig þjálfast nemendur í að hlusta á aðra, bera virðingu fyrir hugmyndum annarra og spyrja spurninga. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

  • að öll mál hafa mismunandi sjónarhorn
  • mikilvægi þess að færa rök fyrir máli sínu
  • nauðsyn þess að kanna áreiðanleika upplýsinga

Leikniviðmið

  • taka þátt í umræðum
  • tjá skoðanir sínar
  • mynda sér skoðun eftir að hafa kynnt sér mismunandi sjónarhorn

Hæfnisviðmið

  • setja sig í spor annarra
  • taka upplýsta ákvörðun
  • rökstyðja mál sitt
Nánari upplýsingar á námskrá.is