FBRU1ST04 - Stærðfræði, saga og listsköpun

saga, stærðfræði, tungumál, tónlist

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Stærðfræði, sögu og listum er fléttað saman á þverfaglegan hátt í þessum áfanga. Nemendur auka grunnþekkingu í þessum greinum, læra að leita sér upplýsinga, túlka þær og greina. Leitast er við að fjalla um þessa þætti í víðum skilningi og hamla ekki hugsanir og hugmyndir nemenda. Ætlast er til að nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð. Þeir hafa frjálsar hendur við að miðla verkefnum sínum en eru hvattir til að nálgast viðfangefni sín á fjölbreyttan hátt. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

  • þeim sögulegu þáttum sem unnið er með hverju sinni
  • mismunandi birtingarmyndum stærðfræði
  • hvernig listsköpun fléttast inn í daglegt líf

Leikniviðmið

  • að beita stærðfræði í daglegu lífi
  • að tengja saman stærðfræði, sögu og listir á þverfaglegan hátt
  • koma auga á og greina samhengi milli ólíkra námsgreina

Hæfnisviðmið

  • miðla þekkingu sinni á frambærilegan og fjölbreyttan hátt
  • nýta þekkingu sína í stærðfræði og sögu á skapandi hátt
  • geta beitt listrænum aðferðum, sögulegri þekkingu og stærðfræði við verkefnavinnu
Nánari upplýsingar á námskrá.is