FBRU1SS04 - Sköpun og siðferði

Sköpun og siðferði

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áhersla á sköpun, samræður, siðfræði og rökhugsun þar sem til umfjöllunar eru samfélagsleg málefni. Lögð er áhersla á sjálfstæða hugsun og eru nemendur hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum. Nemendum sýnt hvernig hægt er að nálgast ólík viðfangsefni á skapandi hátt. Í þessum áfanga reynir á sköpun þar sem nemendur fá að móta viðfangsefnin, miðla þeim, búa til eitthvað nýtt og fara út fyrir þægindarammann. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

 • rökræðum
 • gagnrýnni hugsun
 • undirstöðuatriðum röklegrar hugsunar
 • gagnrýnum samræðum
 • birtingarmynd sköpunar á ólíkan hátt

Leikniviðmið

 • beita gagnrýnni hugsun í samræðum
 • meta eigin rök og annara
 • tjá sig röklega og hlusta á aðra
 • tengja siðfræði við eigin reynslu og veruleika
 • tjá sig á skapandi hátt

Hæfnisviðmið

 • geta beitt gagnrýnni hugsun
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu
 • geta notað sköpun sér til gagns
Nánari upplýsingar á námskrá.is