KFRT3VF05 - Vísindaskáldskapur og fantasíur

Kvikmyndafræði - vísindaskáldskapur og fantasíur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2ED05 eða SAGA2FR05/SAGA2OL05
Áfanginn fjallar um kvikmyndafræði vísindaskáldsagna og fantasía, sögu þeirra og virkni. Farið verður í texta úr ýmsum fræðibókum og nemendum er kynnt lykilhugtök og aðferðir í túlkun kvikmynda. Í framhaldi verður farið yfir sögu hryllingsmynda og lesnar valdar fræðigreinar. Í kvikmyndasýningunum verður reynt að draga fram þau sérkenni sem einkenna lesefni hverrar viku. Námsmat felst í áhorfi mikilvægra kvikmynda í kvikmyndasögunni, lesverkefnum, munnlegum og verklegum verkefnum. Nemendur munu nýta sér kvikmyndamiðilinn sjálfan til þess að kynnast möguleikum og áhrifum hans. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum og því er góð mæting mjög mikilvæg. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægum kvikmyndafræðilegum hugtökum
 • völdum þáttum í kvikmyndasögu vísindaskáldsagna og fantasía
 • grunnaðferðum í greiningu kvikmynda
 • grunnhugtökum í gerð og framleiðslu kvikmynda

Leikniviðmið

 • lesa kvikmyndafræðilegan texta
 • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annarra
 • tjá sig og hlusta á aðra
 • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika

Hæfnisviðmið

 • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
 • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
 • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greina miðilinn betur
 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissan hátt
 • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
Nánari upplýsingar á námskrá.is