HANV1BT03 - Blönduð tækni

Blönduð tækni

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum fá nemendur að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan handverks og listsköpunar. Verkefnin eru nokkuð frjáls í höndum nemenda undir leiðsögn kennara þar sem þeir koma til með að búa fallega hluti til úr mismunandi efnum með tilliti til efnis, litavals og útlits. Þeir læra að temja sér aðferðir við að skynja umhverfi sitt og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Ætlast er til að nemendur vinni sjálfstætt og þjálfist í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og annarra og leitist við að vera frumlegir og skapandi í vinnubrögðum. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
 • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
 • Viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
 • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • Sjálfbærni og að geta fundið efnivið í sínu nánasta umhverfi
 • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
 • Umhverfismennt og endurnýtingu efna

Leikniviðmið

 • Nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir
 • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að sýna vandvirkni í verkefnavinnu
 • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
 • Vinna með endurnýtanleg efni í handverki og listsköpun

Hæfnisviðmið

 • Nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • Sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
 • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • Geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreyti eða skúlptúr
 • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
 • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
 • Geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu hlutum í umhverfinu og nýtt þá í listsköpun
 • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
Nánari upplýsingar á námskrá.is