ÍSLE3ÍK05 - Íslenskar Kvikmyndir

Íslenskar kvikmyndir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2MR05
Markmið áfangans er að skoða, ræða og greina íslenska menningu og samfélag allt frá eftirstríðsárunum svonefndu fram til dagsins í dag í gegnum valdar íslenskar kvikmyndir. Um leið og skoðað verður það samfélagsmynstur sem kemur fram í þeim myndum sem horft verður á greinum við þau gildi, hefðir og skoðanir sem lesa má út úr þeim. Íslensk menning er því útgangspunkturinn í því sem við vinnum í sambandi við þær myndir sem verða sýndar verða í áfanganum.

Þekkingarviðmið

 • grundvallarþróun íslensks samfélags og menningar frá eftirstríðarárum til dagsins í dag samkvæmt því sem hægt er að meta hana út frá þeim kvikmyndum sem sýndar eru
 • skoðunum, hefðum og gildum sem koma fram í þeim kvikmyndum sem sýndar eru í áfanganum
 • skoðunum, hefðum og gildum þeirrar samfélagssýnar sem birtast í ákveðnum kvikmyndunum sem sýndar eru í áfanganum
 • leikstjórum og helstu leikurum þeirra mynda sem sýndar eru

Leikniviðmið

 • ritun ritgerða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
 • að flytja af nokkru öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og kynningar á tileknum málefnum

Hæfnisviðmið

 • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum
 • túlka efnið þó merkingin liggi ekki á yfirborðinu
Nánari upplýsingar á námskrá.is