LISF2KV05 - Kvikmyndasaga

Kvikmyndafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LISF1LI05_1
Í áfanganum verður farið yfir 100 ára sögu kvikmyndarinnar, þróun hennar, helstu strauma og hefðir í mismunandi löndum. Kynnt eru lykilhugtök og aðferðir í túlkun kvikmynda. Skoðaðar verða valdar kvikmyndir sem hafa mótað hreyfimyndamiðilinn og breytt viðhorfi almennings til þeirra möguleika sem í honum búa. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Áhersla er lögð á umræður í tímum, hópverkefni og samvinnu í skriflegum verkefnum.

Þekkingarviðmið

 • kvikmyndafræðilegum hugtökum
 • kvikmyndasögu
 • skoðun kvikmynda
 • flokkun kvikmynda
 • gagnrýni kvikmynda
 • gerð og framleiðslu kvikmynda

Leikniviðmið

 • lesa kvikmyndafræðitexta
 • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annarra
 • tjá sig og hlusta á aðra
 • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika

Hæfnisviðmið

 • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
 • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
 • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greint miðilinn betur
 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
 • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
Nánari upplýsingar á námskrá.is