LÍFF2GD05 - Þróun lífs

Grunnáfangi í dýrafræði, plöntufræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: NÁTT2GR05 (NÁT2A05)
Í þessum áfanga verður stiklað á stóru í þróun lífs á jörðinni. Skoðaðar verða helstu fylkingar lífvera, einkenni þeirra og skyldleiki. Flokkunarkerfi lífvera er skoðað og nemendur kynnast helstu hugtökum í líffræði. Nemendur vinna í sameiningu tölvugert kort sem sýnir þróun og tengsl lífvera á jörðinni í 3500 miljón ár. Lokaverkefni áfangans verður nákvæm skoðun hvers nemenda eða hóps á ákveðinni tegund lífvera. Lokaafurðin er svo sett í sameiginlegt lokaverkefni áfangans.

Þekkingarviðmið

 • hugtökum sem tengjast líffræði og þróunarfræði
 • skilyrðum sem stuðluðu að upphafi lífs á jörðinni
 • flokkunarkerfum lífvera á jörðinni
 • einkennum helstu fylkinga lífvera með áherslu á plöntur og dýr
 • grunngerðum æxlunar
 • drifkrafti þróunar við framrás lífs og fjölbreytileika þess
 • skyldleika tegunda og aðferðum við að meta hann

Leikniviðmið

 • lesa líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
 • vinna sjálfstætt að líffræðilegum verkefnum
 • vinna með líffræðileg hugtök á íslensku og ensku
 • velja úr safni heimilda og nýta þær til að koma eigin texta til skila á skilmerkilegan hátt
 • lesa í og ræða sambönd og tengsl viðfangsefna innan greinarinnar

Hæfnisviðmið

 • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum úr verkefnum
 • geta tengt saman efnisþætti við úrslausn viðfangsefna
 • greina, hagnýta og meta upplýsingar í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum
 • nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
 • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli og myndrænt
Nánari upplýsingar á námskrá.is