KFRT2KF05 - Kvikmyndafræði

Kvikmyndafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Undanfari: ÍSLE2MR05
Áfanginn nær yfir rúmlega hundrað ára sögu kvikmyndalistarinnar. Valin tímabil kvikmyndasögunnar og aðferðir við greiningu kvikmynda eru skoðaðar og iðkaðar í áfanganum. Í áfanganum er sögulegur og listfræðilegur skilningur á kvikmyndum þróaður í gegnum skoðun á aðferðum og hefðum í kvikmyndagerð. Skoðað er hvernig þýðing í kvikmyndum er framkölluð með notkun kvikmyndatöku, klippingar, lýsingar, hljóðs og leiks. Áhrif tækniþróunar í kvikmyndaframleiðslu eru könnuð, og mikilvægi kvikmyndagreina og arfleið einstakra „höfunda“ í gegnum kvikmyndasöguna metin. Námsmat felst í áhorfi mikilvægra kvikmynda í kvikmyndasögunni, bíóferðum, lesefni og verkefnum þar sem kvikmyndamiðillinn sjálfur er nýttur til þess að kynnast möguleikum hans og áhrifum. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og vinnubrögð. Nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Áhersla er lögð á umræður í tímum, hópverkefni og samvinnu í verkefnum.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægum kvikmyndafræðilegum hugtökum
 • völdum þáttum í kvikmyndasögu
 • grunnaðferðum í greiningu kvikmynda
 • grunnhugtökum í gerð og framleiðslu kvikmynda

Leikniviðmið

 • lesa kvikmyndafræðilegan texta
 • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
 • semja verkefni í kvikmyndamiðlinum
 • gera stuttmyndir
 • klippa kvikmyndir
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annarra
 • tjá sig og hlusta á aðra
 • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika

Hæfnisviðmið

 • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
 • geta samið kvikmyndaverk og innleitt eigin hugmyndir í kvikmyndamiðilinn
 • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
 • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greint miðilinn betur
 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
 • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
Nánari upplýsingar á námskrá.is