KFRT3TF05 - Tölvuleikjafræði

Kvikmyndafræði: Tölvuleikjafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2ED05 EÐA SAGA2FR05/SAGA2OL05
Af hverju eru tölvuleikir vinsælasta afþreyingarformið í dag? Hvaða undirstöðuatriði þarf góður leikur að hafa svo hann geti verið bæði skemmtilegur og fróðlegur? Eru tölvuleikir list? Geta tölvuleikir bætt líf okkar? Geta tölvuleikir hjálpað okkur að leysa alþjóðleg vandamál eins og fátækt, hungur, olíuskort og gróðurhúsaáhrif? Í áfanganum verða teknir fyrir leiðandi gerðir tölvuleikja í dag, saga tölvuleikja, kenningar í tölvuleikjafræðum, gagnrýni leikja og notkun tölvuleikja til þess að bæta lífsgæði. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Námsmat og verkefnavinna í áfanganum felst í að spila leik í áfanganum sem er hannaður samkvæmt tölvuleikjareglum. Nemendur leysa verkefni yfir önnina þar sem áhersla er lögð á samvinnu, endurskil, aukavinnu og leyniverkefni. Allir nemendur eiga möguleika á að sigra leikinn og fá hæstu einkunn í áfanganum.

Þekkingarviðmið

 • undirstöðuatriðum í tölvuleikjafræði
 • helstu kenningum í tölvuleikjafræði
 • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar
 • hvernig tölvuleikir og leikir eru hannaðir
 • hvernig tölvuleikir geta nýst þeim á jákvæðan hátt í lífi og starfi

Leikniviðmið

 • lesa fræðilegan texta um tölvuleiki
 • endursegja og skýra fræðilegan texta
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annarra
 • tengja tölvuleiki við eigin reynslu og veruleika
 • að nota leiki til þess að bæta líf sitt og annarra

Hæfnisviðmið

 • geta miðlað torskildum fróðleik á skýran hátt
 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
 • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
 • beita hugmyndum í tölvuleikjafræði til þess að leysa úr hversdagslegum vandamálum
 • að nýta sér tölvuleiki til að ná meiri árangri í lífi og starfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is