KFRT3HR05 - Hryllingsmyndir

Kvikmyndafræði: Hryllingsmyndir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2ED05 EÐA SAGA2FR05/SAGA2OL05
Áfanginn fjallar um kvikmyndafræði hryllingsmynda, sögu þeirra og virkni. Farið verður í texta úr ýmsum fræðibókum og nemendur kynnast lykilhugtökum og aðferðum í túlkun kvikmynda. Í framhaldi verður farið yfir sögu hryllingmynda og lesnar valdnar fræðigreinar. Í kvikmyndasýningunum verður reynt að draga fram þau sérkenni sem einkenna lesefni hverrar viku. Áríðandi er að nemendur mæti vel og taki virkan þátt í umræðum í tímum. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum og því er góð mæting mjög mikilvæg. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.

Þekkingarviðmið

 • sögu hryllingsmynda
 • völdum kvikmyndafræðilegum hugtökum
 • undirstöðuatriðum kvikmyndagreiningar
 • lestri kvikmyndafræðilegra texta
 • kvikmyndafræðilegum samræðum

Leikniviðmið

 • lesa fræðilegan texta
 • endursegja og skýra fræðilegan texta.
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annara
 • tjá sig röklega og hlusta á aðra
 • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika

Hæfnisviðmið

 • geta miðlað torskildum fróðleik á skýran hátt
 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
 • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
Nánari upplýsingar á námskrá.is