ÍSLE3NB05 - Nútímabókmenntir

nútímabókmenntir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2ED05
Verkefnavinna áfangans gengur út á að efla hæfni nemenda í að vinna með sjálfstæðum hætti verkefnum sínum sem og að taka þátt í umræðum í tímum um þau viðfangsefni sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Jafnframt er markmiðið að efla ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart sjálfum sér, námi sínu og umhverfi. Í þessum áfanga halda nemendur áfram þar sem frá var horfið í áfanganum á undan, unnið er með ljóð og textabrot frá um 1980 og fram undir aldamót. Samhliða því vinna nemendur með fræðitexta frá sama tímabili og setja hann í samhengi við þau skáldverk sem unnið er með í áfanganum. Nemendur lesa einnig nokkrar smásögur og eina kjörbók. Þá fá nemendur að kynnast barna- og unglingasögum, þeir vinna með valda dægurlagatexta og kynnast heimi þjóðsagna. Bókmenntir og læsi: Þau verkefni sem nemendur vinna að miða að því að efla læsi þeirra á þá fjölbreyttu texta sem þau lesa í áfanganum, hvort sem um er að ræða skáldverk eða fræðitexta. Ritun: Lögð er áhersla á fjölbreytta verkefnavinnu þar sem nemendur vinna jafnt hefðbundin ritunarverkefni sem og skapandi verkefni. Í áfanganum er unnið með eftirfarandi grunnþætti: læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og heilbrigði. Sjónum nemenda er þar þessir grunnþættir birtist þeim í hinum margvíslegu textum sem lesnir eru. Verða bæði umræður um þessi hugtök í kennslustund sem og sérstök verkefni sem lögð verða fyrir nemendur í þessum efnum.

Þekkingarviðmið

 • ritgerðarsmíð og heimildarvinnu
 • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti, sem og til náms í erlendum tungum
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, stefnum í íslenskum bókmenntum að fornu og nýju og öllum helstu bókmenntahugtökum.

Leikniviðmið

 • ritun heimildaritgerða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • frágangi heimildaritgerða og hvers kyns texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
 • að flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
 • að lesa allar gerðir ritaðs máls að fornu og nýju sér til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið.

Hæfnisviðmið

 • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • sýna þroskaða siðferðisvitundi, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkun.
Nánari upplýsingar á námskrá.is