ÍSLE1UN05 - Bókmenntir, ritun, stafsetning og málfræði

undirbúningsáfangi í íslensku

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í þessum áfanga er lögð áhersla á að undirbúa nemendur undir frekara nám í íslensku á framhaldsskólastigi með því að fara í undirstöðuatriði málfræði, stafsetningar, ritunar og bókmennta. Jafnframt er markmiðið að efla ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart sjálfum sér, námi sínu og umhverfi. Áhersla er lögð á fjölbreyttar nálganir og sérstaklega er unnið með sköpun. Nemendur eru hvattir til að setja sér eigin markmið m.a. með því að taka þátt í að velja skiladaga á verkefnum. Í áfanganum þjálfast þeir í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt því að þeir fá tækifæri til að vinna með öðrum. Málfræði og málnotkun: Nemendur vinna með undirstöðuatriði málfræðinnar til að bæta málskilning og málnotkun. Nemendur lesa einnig margvíslega texta til að auka orðaforða sinn. Stafsetning: Nemendur vinna stafsetningarverkefni og þjálfa sig í því að nýta sér stafsetningarreglur og önnur hjálpargögn til að bæta stafsetningu sína. Ritun: Nemendur þjálfa sig í að rita fjölbreytta texta. Nemendur þjálfa sig einnig í byggingu ritsmíða og röksemdarfærslu ásamt því að nýta sér ýmis konar hjálpargögn, svo sem handbækur, orðabækur og leiðréttingaforrit. Bókmenntir: Bókmenntatextar eru valdir með það að markmiði að efla minni, skilning og orðaforða. Nemendum eru kynnt grunnhugtök bókmennta. Samskipti og framsögn:Nemendur taka þátt í umræðum og þjálfast í upplestri og framsögn.

Þekkingarviðmið

 • grunnhugtökum í ritgerðarsmíð
 • orðaforða umfram það sem gerist í talmáli
 • nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir

Leikniviðmið

 • skrifa ýmsar tegundir texta í samfelldu máli þar sem framsetningin er skýr og skipulögð
 • notkun leiðréttingaforrita og annarra hjálpargagna til að lagfæra eigin texta
 • mismunandi blæbrigðum og málsniði í tal- og ritmáli
 • draga saman aðalatriði í fyrirlestrum og ritmáli, leita upplýsinga úr heimildum og nýta þær á viðurkenndan hátt sér til gagns
 • þekkja algengt líkingamál og orðatiltæki
 • lesa sér til gagns og gamans texta sem gera nokkrar kröfur til lesenda

Hæfnisviðmið

 • semja stutta texta af ýmsu tagi með mismunandi málsniði.
 • leggja stund á tungumálanám, til dæmis með því að nýta sér orðasöfn og algengustu málfræðihugtök
 • beita einföldum blæbrigðum í málnotkun til að forðast einhæfni og endurtekningar
 • halda uppi samræðum og rökstyðja eigin fullyrðingar, ákvarðanir eða skoðanir á málefnalegan hátt
 • túlka og meta atburðarrás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is