SAGA3SÞ05 - Þjóðarmorð

Saga - Þjóðarmorð

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SAGA2FR05 (SAG2A05) eða SAGA2OL05 (SAG2B05)
Þjóðarmorð er hugtak sem heyrist oft í umræðum um heimsmál, jafnt fortíðar og nútíðar. Í áfanganum er þetta hugtak og önnur skyld hugtök krufin til mergjar. Helstu atburðir sögunnar sem geta fallið undir hugtakið eru skoðaðir frá ýmsum hliðum. Horft verður á mögulegar orsakir atburðanna, afleiðingar og ekki síst reynslu fólks af þeim. Námsefnið er í fjölbreyttu formi. Fræðilegt efni, kvikmyndir af ýmsum toga, efni úr fjölmiðlum, reynslusögur o.fl. Verkefnavinna nemenda verður af ýmsum toga, meðal annars umræður þar sem nemendur ræða námsefnið og greina. Einnig verða fjölbreytt verkefni unnin í kennslustundum þar sem kafað verður dýpra ofan í ýmsa þætti lesefnisins. Í lok annar nýta nemendur þekkinguna sem þeir hafa aflað sér á önninni til þess að leggja mat á samtímaatburði og hvort í þeim geti falist þjóðarmorð.

Þekkingarviðmið

 • því hvað felst í hugtakinu þjóðarmorð og öðrum tengdum hugtökum
 • helstu atburðum sögunnar sem geta fallið undir þjóðarmorð
 • mismunandi ástæðum sem liggja að baki þessum atburðum
 • reynslu þeirra sem hafa upplifað atburðina
 • afleiðingum atburðanna og tengslum þeirra við nútímann
 • ólíkum sjónarhornum rannsókna á þjóðarmorðum

Leikniviðmið

 • lesa fræðilega texta jafnt á íslensku sem og á erlendum tungumálum
 • afla sér heimilda á viðurkenndan hátt
 • leggja mat á og túlka fjölbreyttar upplýsingar
 • beita gagnrýninni hugsun
 • nýta viðurkenndar heimildir til að miðla skoðun sinni á fjölbreyttan hátt
 • taka þátt í upplýstum umræðum um efnið

Hæfnisviðmið

 • geta tjáð skoðanir sínar á rökstuddan hátt í ræðu og riti
 • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
 • leggja mat á atburði samtímans og hvort í þeim geti falist þjóðarmorð
 • geta áttað sig á áhrifunum sem atburðir sem þessir hafa í samtímanum
 • læra af fortíðinni
 • geta sett fram efni með verklagi sagnfræðinnar á viðurkenndan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is