HEIM3HE05 - Heimspeki og kvikmyndir

heimspeki og kvikmyndir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: HEIM2BY05
Áfanginn fjallar í megindráttum um tengsl heimspeki við kvikmyndamiðilinn. Í áfanganum verða teknar fyrir kvikmyndir úr kvikmyndasögunni sem á einn veg eða annan kynna heimspekileg þemu eða heimspekilega hugsun. Lögð er áhersla á að nemendur læri um hinar ýmsu heimspekilegu og siðferðislegu hugmyndir sem kynntar eru í kvikmyndum og sjónvarpsefni og öðlist skilning á því hvernig miðlar eins og kvikmyndaformið geti kynnt hugmyndir og þekkingu á ólíkan hátt en hið ritaða mál. Ekki er notast við neina sérstaka kennslubók, heldur mun kennari úthluta völdum textum sem nemendur munu lesa. Námið er skipt í þrjá hluta: Í fyrsta hlutanum er teknar fyrir kvikmyndir sem fjalla um heimspeki og heimspekinga. Í öðrum hlutanum eru skoðaðar kvikmyndir sem kynna heimspeki og í þeim þriðja kvikmyndir sem geta verið séðar sem heimspeki eða predika heimspeki.

Þekkingarviðmið

 • möguleikum og takmörkunum kvikmyndamiðilsins
 • heimspeki og kvikmyndum sem fræðigrein
 • hugtökum eins og gagnrýnin hugsun, frelsi og réttlæti
 • hugmyndinni um spillingu tungumálsins
 • fagurfræði sem fræðigrein
 • meginkenningum í fagurfræði
 • notkun og tilgang frumspeki
 • meginkenningum í þekkingarfræði

Leikniviðmið

 • lesa og endursegja heimspekilega texta
 • greina heimspekilega þemu í listum og kvikmyndum
 • þekkja siðferðisleg vandamál og geta beitt heimspekilegum hugmyndum til þess að leysa þau
 • gera skipulega grein fyrir sínum eigin skoðunum og viðhorfum
 • hugsa sjálfstætt um heimspekileg álitamál

Hæfnisviðmið

 • skrifa skýran og rökstuddan texta um siðferðilegar, fagurfræðilegar og heimspekilegar hugmyndir
 • geta þróað sínar eigin kenningar og greiningar á álitamálum í þjóðfélaginu og í kvikmyndamiðlinum
 • beitt gagnrýnni hugsun til að mynda sér sjálfstæðar og upplýstar skoðanir
 • öðlast nýja þekkingu á hnitmiðaðan máta
 • skilja betur stöðu sína í heiminum og þann veruleika sem hann skynjar
Nánari upplýsingar á námskrá.is