MYNL2ET03 - Form, þrívídd, efnis- og myndbygging

efnis- og myndbygging, tvívíð og þrívíðform; form-

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur efli næmi sitt fyrir myndbyggingu á tvívíðum fleti. Þeir kynnast klassískum lögmálum myndbyggingar og kanna myndflötinn; hvernig eðli hans breytist eftir því hvernig form skipta honum upp og hafa áhrif á jafnvægi hans. Kannaðar verða stærðir og hlutföll forma í rými. Nemendur vinna síðan verk frá tvívíðri formfræði yfir í þrívídd. Kannaðar eru mismunandi aðferðir og eftirfarandi efnisatriði/kjarnahugtök kynnt: Punktur, lína, flötur, rými, hæð, lengd, breidd, dýpt, tími, tvívíð form, þrívíð form, náttúruform, stærðfræðileg form, samræmi, jafnvægi, misvægi, speglun, hrynjandi, taktur, endurtekning, jákvæð form, neikvæð form, áferð, uppsetning, litir.

Þekkingarviðmið

 • Möguleikum grunnformanna og línunnar
 • Forsendum myndbyggingar og fjarvíddar
 • Tvívíðum formum, myndbyggingu og möguleikum þeirra
 • Þrívíðum formum, uppbyggingu og notkun til að skapa hluti eða rýmisverk.

Leikniviðmið

 • Beita línu og formum til að ná fram mismunandi áhrifum
 • Búa til mynstur
 • Uppbyggingu myndflatar
 • Vinna myndverk í tvívíðu formi
 • Vinna myndverk í þrívíðu formi.

Hæfnisviðmið

 • Sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námi
 • Beita gagnrýninni og skapandi hugsun, sýna áræðni og frumkvæði við lausn verkefna
 • Tjá skoðanir sínar og skýra verklag á ábyrgan, sjálfstæðan og skýran hátt
 • Geta tengt þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi og daglegt líf.
Nánari upplýsingar á námskrá.is