LISF1LI05 - Listir, þjóðfélag og menning

listir og menning/listasaga

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar.
Listsköpun - listform, stefnur, hugtök og menning Áfanginn miðar að því að skoða listgreinar út frá ólíkum sjónarhornum. Nemendur fá innsýn í helstu stílbrigði listarsögunnar frá Impressjónisma – (1863-1905) til póstmódernisma. Rýnt verður í listfomin þrjú: sjónlist, leiklist og tónlist. Umræður og vangaveltur verða um áhrif stjórnmála, átaka, tækni, tísku, félags- og menningarleg samhengi á stílbrigði og tímabil. Nemendur vinna verk út frá stíltegund og stefnu þess tímabils sem fjallað er um. Áhersla er lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er í og með ólík efni og miðla. Nemendur nota skissubók og leitast við að finna óvæntar og skapandi leiðir til úrlausnar verka sinna. Í þessum áfanga koma nemendur til með að vinna bæði inni í skólastofunni og úti í náttúrunni auk þess að fara í vettfangsferðir á sýningar, söfn og leiksýningu.

Þekkingarviðmið

 • Skapandi lausnaleit í gegnum tilraunavinnu
 • Fjölbreytileika efna og aðferða til sköpunar
 • Að sjá fleiri og opnari möguleika í vinnuferlinu
 • Sjálfum sér, hugsun og verklagi
 • Hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun
 • Gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum
 • Nemendinn skal tileinka sér gagnrýna og skapandi lausnarhugsun og þar með öðlast færni í að miðla eigin hugmyndum og skoðunum. Hann skal leita út fyrir þægindarammann í tilraunavinnu sinni og þar með öðlast óheftara frelsi til sköpunar og tjáningar.

Leikniviðmið

 • Virkja hugmyndaflugið og þar með sköpunarkraftinn
 • Geta tjáð sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla
 • Geta notið lista og skapandi starfs á margvíslegu formi
 • Geta skipst á skoðunum og átt uppbyggileg samskipti við annað fólk
 • Efnisnotkun og úrvinnslu á fjölbreytilegan hátt

Hæfnisviðmið

 • Tileinka sér skapandi lausnarhugsun sem hann getur nýtt bæði í leik og starfi
 • Geta sýnt frumkvæði og skapandi hugsun
 • Geta greint ný tækifæri í umhverfinu
 • Geta notað fjölbreyttar aðferðir við að leysa viðfangsefni
 • Horfa á sköpun, myndlist og hönnun með opnum hug
 • Ætlast er til þess að nemandinn verði læsari á menningu samtímans og þá möguleika sem í boði eru.
Nánari upplýsingar á námskrá.is