SÁLF2ÍÞ05 - Íþróttasálfræði

félagsstörf, félög, íþróttasálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Markmið áfangans er að nemendur bæti árangur sinn sem íþróttafólk og/eða þjálfarar með því að nýta hugræna eiginleika sína við æfingar og í keppni. Í áfanganum er farið yfir helstu viðfangsefni íþróttasálfræðinnar og fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á frammistöðu íþróttafólks s.s. hugræna þætti og hugsun, sjálfsmynd, áhugahvöt, streitu, kvíða og einbeitingu. Farið er yfir hvað þarf til að ná árangri í íþróttum og hvað einkennir afreksfólk. Einnig er fjallað um áhrif mannlegra samskipta í þjálfun einstaklinga og hópa. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni, nemendur eru hvattir til að taka þátt og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugrænu þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu íþróttafólks
 • mikilvægi jákvæðrar sjálfsmyndar íþróttafólks
 • mikilvægi jákvæðrar hvatningar í íþróttum
 • áhrifum streitu og kvíða á frammistöðu íþróttafólks
 • því hvað íþróttaþjálfari getur haft mikil áhrif á árangur með þekkingu á undirstöðuatriðum íþróttasálfræði

Leikniviðmið

 • vinna markvist með sjálfstraust íþróttafólks
 • koma auga á og minnka streitu og kvíða meðal íþróttafólks
 • nýta sér hugræna þjálfun
 • setja sér skammtíma- og langtímamarkmið

Hæfnisviðmið

 • bæta sig í sinni íþrótt
 • nota skynmyndir í íþróttaþjálfun og keppni
 • geta náð betri árangri sem íþróttaþjálfari
 • setja sér árangurrík markmið
 • ýta undir innri áhughvöt hjá sjálfum sér og öðrum
 • andlegur undirbúningur fyrir keppni nýtist sem best
Nánari upplýsingar á námskrá.is