LEIR1MT03 - Leirmótun

LEIRMÓTUN

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Markmið áfangans er að örva og ýta undir sköpunargleði nemenda og skilning þeirra á þrívíddarmótun í leir. Í áfanganum kynnast nemendur undirstöðuatriðum í meðferð leirs, grunnþáttum keramikmótunar og þeim efnum sem unnið er með í keramik. Kenndar eru helstu aðferðir við mótun leirs eins og plötuaðferð og slönguaðferð. Áhersla er lögð á mótun forma og að nemendur öðlist tilfinningu fyrir efninu og möguleikum þess. Fræðsla er um notkun áhalda og nemendur læra að beita því áhaldi sem við á hverju sinni. Unnið verður með steinleir og jarðleir og fræðst verður um önnur efni sem við koma faginu. Verkefni verða nokkuð frjáls undir handleiðslu kennara.Tímarnir eru frjálslegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • eiginleikum leirsins og mismunandi ástandi hans m.t.t. þurrks
 • opnum og lokuðum formum í leir
 • lífrænum formum í leir
 • munsturgerð og meðferð mynstra í hönnun
 • formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
 • ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
 • gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar

Leikniviðmið

 • aðferðum við leirhnoðun
 • helstu aðferðum við mótun leirs
 • notkun hugmyndabókar og skráningu hugmynda
 • sjálfstæðum vinnubrögðum og vandvirkni í verkefnavinnu
 • að skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
 • að setja fram hugmyndir sínar á munnlegan hátt og ræða þær opinskátt

Hæfnisviðmið

 • þekkja fjölbreytni leirs, glerunga og skreytingaraðferða
 • nýta sér hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • sýna frumkvæði að verkefnum og verkefnavali
 • vinna með hugmyndir sínar á persónulegan hátt og sýna sjálfstæði
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • þroska færni sína og skilning á list og hönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is