EFNA3HE05 - Efnafræði: efnatengi, hraðafræði og efnafræði lofttegunda

efnaftengi, hraðafræði og efnafræði lofttegunda

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EFNA2EM5 Efnahvörf, mólstyrkur og orka
Í þessum framhaldsáfanga er haldið áfram með grunnatriði efnafræðinnar jafnframt því sem byggt er ofan á fyrri þekkingu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: skematísk framsetning efnatengja og Lewis myndir, hraði efnahvarfa og hraðalögmálið, tengi innan og á milli sameinda, flokkar lífrænna efna og IUPAC nafnakerfið, og efnafræði lofttegunda.

Þekkingarviðmið

 • skematískri framsetningu tengja, áttureglunni og hvernig tákna má sameindir í fleti og teikna Lewis myndir
 • hraðafræði efnahvarfa og hvarfhraða
 • tengjum innan sameinda og milli sameinda
 • flokkun lífrænna efna og IUPAC nafnakerfinu
 • grunnatriðum efnafræði lofttegunda.

Leikniviðmið

 • teikna Lewis myndir og nota þær til að finna líklegustu samsetningu sameindar
 • greina á milli tengjagerða innan sameinda og milli sameinda
 • finna hraðalögmál út frá tilraunaniðurstöðu og nota jöfnu Arrheniusar
 • greina flokka lífrænna efna og gefa efnunum nöfn samkvæmt IUPAC nafnakerfinu
 • nota gaslíkinguna og reikna hlutþrýsting
 • skrifa skýrslur um tilraunir.

Hæfnisviðmið

 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • túlka efnatákn og efnajöfnur
 • nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
 • setja niðurstöður úr verklegum æfingum fram á skýran hátt
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi í auknum mæli.
Nánari upplýsingar á námskrá.is