STÆR3TF05 - ályktunartölfræði

ályktunartölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2LÆ05
Líkindareikningur: Helstu líkindadreifingar og útreikningar tengdir þeim. Tölfræði : Fylgnihugtakið, ályktunartölfræði, grunnatriði úrtaksfræði. Megin markgildissetning tölfræðinnar. Tilgátur og prófanir. Framsetning gagna með sérhæfðum tölfræðiforritum eins GeoGebra, GapMinder og töflureiknum. Nemendur velja sér rannsóknarefni sem þeir skoða í grunninn. Þeir nýta sér alla lærdómsþætti áfangans til að gera rannsóknarefni sínu skil.

Þekkingarviðmið

 • algengustu líkindadreifingum
 • fylgnihugtakinu,
 • ályktunartölfræði
 • öryggisbil
 • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
 • öflun tölfræðilegra upplýsinga
 • notkun framangreindrar stærðfræði við að svara hagnýtum spurningum.

Leikniviðmið

 • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda.
 • reikna fylgni á milli tveggja breytna
 • túlka fylgnistuðla
 • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
 • setja fram tilgátur og prófa þær
 • framkvæma Z-próf og t-próf
 • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna.

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga.
Nánari upplýsingar á námskrá.is