Kennarar á sérnámsbraut

Síðast breytt: 24. janúar 2016

 • annast og bera ábyrgð á kennslu og undirbúningi hennar
 • annast og bera ábyrgð á námsmati í þeim áföngum sem þeir kenna hverju sinni og halda nemendum reglulega upplýstum um stöðu sína með leiðbeinandi námsmati, meðal annars samantekt í formi miðannarmats og lokamats áfanga
 • sjá um gerð einstaklings- og hópkennsluáætlana, verkefna og prófa í samstarfi við aðra kennara
 • taka þátt í og bera ábyrgð á vali á almennum áföngum í samráði við nemendur og foreldra ólögráða nemenda
 • bera ábyrgð á að afla sér starfstengdrar viðbótarþekkingar
 • taka þátt í faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum samkvæmt markmiðum skóla- og aðalnámskrá
 • sitja sviðs- og kennarafundi
 • huga að þverfaglegu samstarfi
 • vinna samkvæmt stefnu og hugmyndafræði skólans. Þar sem notaðar eru fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og námsmat sem er stöðugt í gangi og miðast við hugmyndir um leiðsagnarmat. Eitt markmið leiðsagnarmatsins er að gera nemendur meðvitaða um nám sitt og að nemendur taki ábyrgð á eigin námi
 • halda uppi heiðri kjarnaorða skólans sem eru umhverfi og auðlindir í víðum skilningi
 • annast og bera ábyrgð á skráningu mætinga nemenda sinna, almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár

 • eru í samstarfi við aðra starfsmenn, nemendur, foreldra og forráðamenn
 • hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra
 • sitja einn fund á ári með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna
 • kynna fyrir nemendum tilboð á sviði skóla, dagvistunar, vinnu eða hæfingar þegar námi lýkur.

Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica