Stefnuyfirlýsing í náttúrufræði


Í náttúrufræði í FMOS er lögð áhersla á vísindaleg vinnubrögð og að nemendur kynnist mismunandi greinum náttúruvísinda. Í áföngunum er leitast við að efla áhuga og skilning á náttúrufyrirbærum sem finnast í umhverfinu. Áfangarnir eru hugsaðir bæði fyrir nemendur sem ætla sér langt í náttúru- og raunvísindum og þá sem stefna annað en hafa áhuga á náttúrufræði daglegs lífs.

Helstu námsþættir

Í NÁT1A05 fá nemendur innsýn inn í þrjár greinar náttúruvísinda; efnafræði, líffræði (vistfræði) og landafræði (kortalestur). Auk þess kynnast nemendur vísindalegum vinnubrögðum, m.a. í gegnum verklegar æfingar.

Í NÁT2A05 kynnast nemendur stjörnufræði og fá í gegnum hana innsýn í hvernig fleiri greinar náttúruvísanda tengjast saman, eins og eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, heimsfræði og jafnvel líffræði að ákveðnu marki. Þá er lögð áhersla á að nemendur kynnist sögu náttúruvísinda og geti nefnt og sagt frá helstu fræðimönnum sviðsins og uppgötvunum þeirra.

Kennsluaðferðir og námsmat

Í áföngunum er stuðst er við lestexta og fræðslumyndbönd en megináherslan er á fjölbreytta verkefnavinnu. Nemendur vinna ýmist einir, í pörum eða litlum hópum. Verkefnin felast m.a í að nemendur kynna sér afmarkað efni og miðla til samnemenda, skriflegum verkefnum, verklegum æfingum og vettvangsferðum. Mörgum verkefnanna ljúka nemendur í einni kennslustund en af og til vinna nemendur verkefni sem ná yfir lengri tíma. Í NÁT1A05 er náttúran í nærumhverfi skólans nýtt til að tengja námsefnið við reynsluheim nemenda. 

Námsmat byggir að mestu leyti á verkefnavinnu en nemendur taka auk þess nokkur stutt skrifleg próf.


Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica